Jobbfrukt - arbeidsdagens høydepunkt

Vi leverer frisk frukt til din bedrift!
Ta kontakt på tlf: 46 42 62 73 :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:) Tørr og god bjørkeved selges på Montar :)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Trivsel og stolthet i et skapende miljø"


Montar AS er en Vekstbedrift i Målselv. Vår visjon er "Trivsel og stolthet i et skapende miljø". Vi har som formål å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende arbeid. Lærings- og utviklingsprosesser skal føre deltaker mot målet om å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked.
Noen trenger stadig variasjon i arbeidsoppgavene for å trives, andre ønsker å gjøre rutineoppgaver. Hos MONTAR er det muligheter for begge deler.

Montar er arrangør av ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Montar er en bedrift for mennesker som har behov for tilrettelagt arbeid for en kortere eller lengre periode.

MONTAR AS

Daglig leder
Tlf: 77 83 14 71
Gullgruva/butikk/ kafé
Tlf: 46 42 62 73
Husflid
Tlf: 93 42 73 63
Ved
Tlf: 91 63 96 30
Snekkeri
Tlf: 46 62 68 75
Tjenester
Tlf: 40 60 18 14
Vaskeri
Tlf: 45 51 63 69/
40 60 18 14