* På grunn av fødselspermisjon har Montar et årsvikariat ved VASKERIET for tilrettelegger i 100 % stilling fra 23.04.2018.
Har du lyst å jobbe på Montar AS klikk på tilretteleggervaskeri.