Arbeidspraksis VGS

Formålet med å gi arbeidspraksis til elev på videregående skole er å gi elever med behov for varig tilrettelagt arbeid individuell hjelp på veien mot en jobb i en vekstbedrift. Eleven får da mulighet 1-2 dager i uken å trene seg på arbeidsoppgaver i avdelingen som passer for nettopp han/henne.