Visjon og verdier:

I vårt arbeid skal vi alltid strekke oss etter å nå vår visjon:

«Trivsel og stolthet i et skapende miljø».

Vi arbeider for at kunder og samarbeidspartnere oppfatter oss som ekte, attraktiv og raus.

Våre atferdsverdier:

inkludering, fokus på mestring og nytenking skal gi seg uttrykk i vår daglige kontakt med deltakere, kollegaer, kunder og samarbeidspartnere.