Visjon og verdier:


I vårt arbeid skal vi alltid strekke oss etter å nå vår visjon:
"Trivsel og stolthet i et skapende miljø".


Vi skal arbeide for at kunder og samarbeidspartnere oppfatter oss som:

ekte - attraktiv - raus

Våre adferdsverdier skal gi seg uttrykk i vår daglige kontakt med deltakere, kollegaer, kunder og samarbeidspartnere:

Inkludering - fokus på mestring - nytenking