Våre eiere og styret:

Montar AS ble stiftet i 1989 som Målselv Arbeidssamvirke (ASVO) med Målselv kommune som eiere. I 2011 endret bedriften navn til Montar AS. I dag har eierkommunen 100% av aksjene.

Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede, og andre som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig.

Det er sittende ordfører i kommunen og formannskapet som utgjør generalforsamlingen i vår bedrift. Styret er valgt av generalforsamlingen.

Medlemmer i styret til Montar AS er:

Styreleder: Bernt Karolius


Medlemmer: Arild Braathen, Solfrid Hustad, Geir Bjørklund

Ansattrepresentant: Carina Lamo

Varamedlemmer: Inger Nordli, Petter Karlsen, Jørn Haugli