Om oss

Montar AS på Moen i Målselv er tiltaksarrangør for NAV for tiltakene:
• VTA: Varig tilrettelagt arbeid.
• AFT: Arbeidsforberedende trening.
• Grønt Arbeid.

MONTAR er en bedrift for mennesker som har behov for tilrettelagt arbeid for en kortere eller lengre periode. Vi har praksisplasser der yrkeshemmedes muligheter i forhold til arbeid, skole eller andre løsninger kartlegges. MONTAR tilbyr også varige arbeidsplasser ved å produsere varer og tjenester for det ordinære marked. Vi er opptatt av at den enkelte arbeidstaker opplever mestring og har en meningsfylt arbeidsdag. Arbeidsplassene er organisert i mindre enheter av produksjon og servicearbeid. Bedriften samarbeider tett med NAV.

MONTAR har 12 AFT , hvorav 2 er på Grønt Arbeid. Vi har også 20 plasser for varig tilrettelagt arbeid og . Vi er 7 ordinært ansatte som jobber på Moen og på Olsborg, ca. en mil fra Bardufoss, i Målselv kommune.

Administrasjonen og avdelingene for vaskeri, husflid, vedproduksjon, snekkeri, byggrenovering, tjenesteyting samt datastua holder til på Moen.

På Olsborg kan du besøke vår butikk "Gullgruva". Der har vi også avdeling for jobbfrukt.

Alle våre ansatte får individuell oppfølging, og arbeidet er tilrettelagt slik at det passer til den enkelte arbeidstakers forutsetninger for mestring. Våre tilretteleggere har god kompetanse og lang erfaring i å veilede og følge opp arbeidstakere med spesielle behov.

Noen trenger stadig variasjon i arbeidsoppgavene for å trives, andre ønsker å gjøre rutineoppgaver. Hos MONTAR er det muligheter for begge deler