"Trivsel og stolthet i et skapende miljø"

Montar AS er en Vekstbedrift i Målselv. Vår visjon er "Trivsel og stolthet i et skapende miljø". Vi er en bedrift for mennesker som har behov for tilrettelagt arbeid for en kortere eller lengre periode. Vi har som formål å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annen tjenesteytende arbeid. Lærings- og utviklingsprosesser skal føre deltaker mot målet om å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked.

Noen trenger stadig variasjon i arbeidsoppgavene for å trives, andre ønsker å gjøre rutineoppgaver. Hos MONTAR er det muligheter for begge deler.


Se våre flotte produkter fra husflid-, snekkeri- og vedavdelingen!

Les mer >>


Job bfrukt - arbeidsdagens høydepunkt!
Vi leverer frisk frukt til din bedrift!
Ta kontakt på tlf: 46 42 62 73
 Montar er arrangør av ulike arbeidsmarkedstiltak for NAV.