Husflidsavdelingen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husflidsavdelingen holder til på Moen. En stor del av produksjonen er filting/toving, i tillegg har vi håndsøm, maskinsøm og veving.

Vi lager ulike produkter, eks:

Ta kontakt med oss på tlf. 93427363 eller e-post:

tina@montar.no

carina@montar.no