Avklaring i skjermet virksomhet

Innhold
Tiltaket skal gi tilbud om:
• avklaring av faglig og sosial kompetanse
• systematisk kartlegging av arbeidsevne,
• avklaring av behov for ytterligere bistand
• øke arbeidsmarkedskunnskap
• motivasjons- og mestringsaktiviteter

Det må framgå i bestilling til tiltaksarrangør hva som skal kartlegges når det gjelder arbeidsevne, behov for bistand og individuell tilrettelegging for å kunne gjennomføre et tiltak eller være i arbeid.
Avklaringstiltaket kan inngå som en del av en arbeidsevnevurdering.

Varighet
Avklaringstiltaket har som hovedregel en varighet på inntil 4 uker, men varigheten må vurderes individuelt før oppstart. Tiltaket kan ha en lengre varighet, basert på den enkeltes behov og i henhold til bestillingen fra NAV. Dersom tiltaksarrangør mener det er behov for å forlenge varigheten utover det som er angitt i bestillingen, skal det gis en skriftlig begrunnelse av tiltaksarrangør, som må godkjennes av NAV. Maksimal varighet for tiltaket er 12 uker.