Service og tjenester

MONTAR utfører tjenester på oppdrag fra private og bedrifter. Dette kan for eksempel være:
. grøntanlegg
· bortkjøring av skrot/søppel
· malingsarbeid
· snømåking
· pakking/sortering
· containerrydding
. enkle flytteoppdrag

Ta gjerne kontakt med Arnfinn Sivertsen på tlf. 77 83 14 71 eller e-post: arnfinn@montar.no