Datastue

Ved datastua gis det mulighet for utprøving av arbeidsevne i forhold til kontorarbeidsplass. Avdelingen er utstyrt for å tilfredsstille ergonomiske krav.

Det gis tilbud om elektronisk dataopplæring i 7 moduler med mulighet for å ta test til datakortet. Som alternativ til utstrakt bruk av mus fokuseres det på bruk av funksjonstaster.

Etter avtale kan datastua benyttes som skolearena for de som ønsker å ta opp fag fra tidligere skolegang, eller ønsker å ta et nettbasert studie.

Arbeidsbordene er høyderegulerbar med innvendig bue som gir god underarmstøtte og håndleddstøtte. Arbeidsstolene har underarmstøtte med lettvint regulering av setehøyde, setevinkel, setedybde, rygghøyde og ryggvinkel.